Marea Britanie va rămâne în Convenția privind Regimul de Tranzit Comun după Brexit

Droguri de tranzit comun, Agenți economici

droguri de tranzit comun

Actul vizează UE  1 privită ca o parte contractantă și șase țări de tranzit comun Islanda, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia ca părți contractante separate. Decizia aprobă convenția în numele Comunității Europene în prezent Uniunea Europeană.

Se aplică norme specifice pentru recuperarea datoriilor; enumeră obligațiile birourilor vamale din țările de plecare și de destinație, cum ar fi: verificarea caracterului complet al datelor; efectuarea controlului vamal, dacă este cazul; stabilirea de comun acord a unui interval de timp pentru livrare; verificarea prezenței sigiliilor adecvate; furnizarea unei dovezi a livrării bunurilor și confirmarea finalizării corecte a procedurii; prevede că fiecare declarație de tranzit ar trebui să vizeze numai acele bunuri care circulă de la un birou vamal la altul cu un singur mijloc de transport; prevede instrucțiuni detaliate privind elementele datelor cuprinse într-o declarație de tranzit, inclusiv codurile comune pentru a evita eventualele diferențe de ordin lingvistic dintre părțile contractante.

droguri de tranzit comun

Pentru îndeplinirea formalităților vamale se folosește un sistem electronic de tranzit, cu excepția anumitor situații droguri de tranzit comun de exemplu, mărfuri transportate pe calea ferată, în cazul cărora se pot folosi formulare pe hârtie.

În cazul comercianților de încredere se pot aplica simplificări în ceea ce privește tranzitul. Țările pot conveni să aplice proceduri simplificate între ele, prin acorduri bilaterale sau multilaterale.

droguri de tranzit comun

Țările trebuie să coopereze unele cu altele în ceea ce privește asistența reciprocă pentru recuperarea creanțelor. Convenția a intrat în vigoare și se aplică de la 1 ianuarie  CONTEXT Regimul de tranzit vamal comun permite circulația mărfurilor peste granițele părților contractante și simplifică formalitățile vamale. Pentru informații suplimentare, consultați:.

Un DR0GAT vrea să SCAPE